Soutěž

Zprávičky — Soutěž

Dnes by nás zajímalo, jestli víte, jak se říká člověku, který zneužívá finanční tísně druhých a poskytuje půjčky na úroky, které jsou hrubě nepřiměřené půjčované částce. — A) lichvář — B) altruista — C) bankéř — Odpověď ve tvaru ZP mezera A nebo B nebo C posílejte jako SMS na číslo 906 06 09. — Technicky zajišťuje Erika a.s., cena jedné SMS 9 Kč včetně DPH. — Tři nejrychlejší z vás, kteří správně odpovědí, se mohou těšit na zprávičková trička.