Kabaret z maringotky aneb Hurá do Afriky!

Hřiště 7 — Kabaret z maringotky aneb Hurá do Afriky!