Povídání o časopise Romano voďori pokračuje, dozvídáme se i jak se stát multikulturní mládeží.

Hřiště 7 — Povídání o časopise Romano voďori pokračuje, dozvídáme se i jak se stát multikulturní mládeží.