Navrhni zajímavou aktivitu, kterou byste mohli dělat v hodině výtvarné výchovy?

Planeta Yó — Navrhni zajímavou aktivitu, kterou byste mohli dělat v hodině výtvarné výchovy?