Přeješ si stát se nějakou pohádkovou postavou?

Planeta Yó — Přeješ si stát se nějakou pohádkovou postavou?