Až budeš mít děti, co chceš dělat jinak než tví rodiče?

Planeta Yó — Až budeš mít děti, co chceš dělat jinak než tví rodiče?