Rope skipping/skákání přes švihadlo

Planeta Yó — Rope skipping/skákání přes švihadlo