Se kterou zemí jsme do roku 1992 tvořili jeden stát?,

Planeta Yó — Se kterou zemí jsme do roku 1992 tvořili jeden stát?,