Jak důležité jsou peníze?

Planeta Yó — Jak důležité jsou peníze?