Chtěli byste být raději hezcí a hloupí nebo oškliví a inteligentní?

Planeta Yó — Chtěli byste být raději hezcí a hloupí nebo oškliví a inteligentní?