Filípek zjišťuje, jaký je rozdíl mezi skřítkem Posměváčkem a skřítkem Směváčkem…

Kouzelná školka — Filípek zjišťuje, jaký je rozdíl mezi skřítkem Posměváčkem a skřítkem Směváčkem…