V kolika letech je podle tebe člověk starý?

Planeta Yó — V kolika letech je podle tebe člověk starý?