Volá Hanička z pohádky Hrnečku, vař! Hrneček odmítá vařit krupicovou kaši. Co teď…..?

Kouzelná školka — Volá Hanička z pohádky Hrnečku, vař! Hrneček odmítá vařit krupicovou kaši. Co teď…..?