Český červený kříž

Zachraň se, kdo můžeš! — Český červený kříž

To, že první pomoc není věda, krev není voda, a kdo poskytne první pomoc v případě katastrofy, nám prozradí „křižáci“. A taky se dozvíš, že i ty se můžeš stát mladým zdravotníkem.