Hasičský záchranný sbor

Zachraň se, kdo můžeš! — Hasičský záchranný sbor

Co dělat při požáru? A co všechno mají hasiči za zavřenými vraty garáží? Uvidíš, že auto se dá rozstříhat jako papír, jak se perou hadice anebo jak vypadá tréninkový běh s dýchacím přístrojem.