Poslední Rožmberk

DějePIC! — Poslední Rožmberk

Připravme se na cestu do minulosti se zábavným pořadem České televize. Uvidíme, že naše historie je mnohem bláznivější, než jak nám říkají ve škole. Ve studiu uvítáme vzácného hosta, který k nám zavítá z minulosti, aby čelil všetečným otázkám moderátora Tomáše Jeřábka. Čekají nás také scénky, reportáže, písničky, pravidelné i nepravidelné rubriky a hlavně spousta legrace. Tentokrát to nebude ani král nebo královna, ale šlechtic, který svou urozeností stál taky pěkně vysoko. Čeští Rožmberkové se ve středověku považovali za nejvýznamnější rod v naší zemi a byli to mocní feudálové. Ovládali téměř celičké jižní Čechy se všemi hrady, zámky, poli, lesy a rybníky. Posledním z tohoto rodu byl Petr Vok a právě on slíbil, že nás navštíví. Je to prý dost poděs, takže se máme na co těšit…