August. Ptal se včera pána pán

Malovaná čítanka — August. Ptal se včera pána pán

Dnešní pohádka je o andělovi, který zabloudil v mlze, potloukl se a málem by umrznul, kdyby se ho neujali dobří lidé. A za to, že mu pomohli, pomohl také on jim. Čte Anna Cónová.