Popelka. Zvířecí škola

Čítanka — Popelka. Zvířecí škola

Dnes vám Anička Cónová přečte pohádku o Popelce, ovšem ve verších a rýmech, jak ji napsal Jiří Žáček. Takže uložte se ke spánku, otvíráme Čítanku...