O Mařence

Čítanka — O Mařence

Dnešní pohádka bude o Mařence, která byla tuze zvědavá, a uslyšíte, do jakých nesnází ji její zvědavost přivedla. Takže uložte se ke spánku, otvíráme Čítanku...