Maruška

Čítanka — Maruška

Dnes bude Anička Cónová číst pohádku o králi, který nepoznal, která z jeho dcer ho má nejraději. Takže uložte se ke spánku, otvíráme Čítanku...