Dvě dobré rady. Jak se motýl Augustýn učil poznávat svět

Čítanka — Dvě dobré rady. Jak se motýl Augustýn učil poznávat svět

O tom, že dobrá rada je nad všechno zlato světa, bude vyprávět dnešní pohádka. Přečte vám ji Anička Cónová. Takže uložte se ke spánku, otvíráme Čítanku...