Výtržníci a poctivci

Rozsudky soudce Ooky — Výtržníci a poctivci

Soudce Ooka (M. Donutil) se chystá na další den řešení sporů ve svém městě. Od ranního čaje je však vyrušen povykem, který způsobil Jošimune, rozmazlený syn vznešeného městského pána Ki. Jošimune a jeho banda jsou ve městě nechvalně proslulí, způsobují výtržnosti a dokonce loví ryby v posvátném chrámovém jezírku. Soudce Ooka svým důvtipem darebáky vytrestá. U dalšího soudu mezi řezbářem a prodavačem nudlí je naopak i sám soudce zaskočen poctivostí souzených.