Konstantin a Metoděj

Hvězdičky — Konstantin a Metoděj

Vymysleli nové písmo, přeložili Bibli, sepsali nové zákony a vydali se přes půlku Evropy na cestu do Velkomoravské říše. Svatí Cyril a Metoděj jsou právem považováni za muže, kteří poslali naši zemi na cestu, na jejímž konci je dnešní Česká republika. Tohle je jejich příběh.