Masada

Biblická pátrání — Masada

Kvído s Rozárkou narazili na krizi, nemohou se rozhodnout, co budou dělat. Tak se společně vsadí, kdo z nich naplánuje ten nejlepší výlet. Dědeček chlapci poradí, aby vyrazili do pevnosti Masada, jedné z nejdůležitějších židovských památek. Druhý výlet je pak do slavné oázy Ejn Gedi.