Olivová hora

Biblická pátrání — Olivová hora

Rozárka slaví svátek, a tak se spolu s Kvídem vydává pod olivovník, kde mají v plánu ochutnávat olivy. Ačkoliv dívka nechce poslouchat nic smutného, Kvído ji vypráví příběh o Jidášovi, který zradil Ježíše Krista. Nakonec však dochází ke zjištění, že tento příběh nemusí být ze své podstaty smutný...