Řeka Jordán

Biblická pátrání — Řeka Jordán

Na základě Jonášova deníku se děti vydávají prozkoumat řeku Jordán. Při své výpravě odhalují příběh Jana Křtitele, křtu Ježíše Krista ale i osobní zkušenosti se křtem Rozářiny babičky. Řeka Jordán totiž představuje v Bibli zlomový krok, hranici a přelom mezi tím, co bylo a co bude.