Nehemiášovy hradby

Biblická pátrání — Nehemiášovy hradby

Skrze příběh Nehemiáše děti zjišťují, že poklad nemusí znamenat jen zlato. Režie M. Benc