Matika + počítač = hry

Nuly a jedničky — Matika + počítač = hry

Tentokrát se Albert, Kari a Lubo ponoří do virtuálního světa tvořeného pixely a polygony. I ta nejmodernější počítačová hra totiž stojí na základech matematiky