Černá mohyla

Záhady Toma Wizarda — Černá mohyla

Často říkáme, že se cítíme naprosto zdecimovaně. Co ale decimace původně znamenala? Wizard je na stopě krutému trestu, který se uplatňoval nejen ve starém Římě, ale i na našem území