Hladomorna pod Holštejnem

Záhady Toma Wizarda — Hladomorna pod Holštejnem

Obrovitá jeskyně pod hradem Holštejnem prý sloužila jako hladomorna. Když se však snaží Honza zvaný Tom Wizard a Magda tuto pověst doložit důkazy, narážejí na nečekané problémy