Za tajemstvím Býčí skály

Záhady Toma Wizarda — Za tajemstvím Býčí skály

Po více než sto letech se nad proslulým nálezem v jeskyni Býčí skála známým jako halštatský pohřeb stále vznáší spousta otazníků?