Dobrý pastýř

Biblická pátrání — Dobrý pastýř

Stezky útěků i návratů (2009). Režie M. Benc