Milosrdný Samaritán

Biblická pátrání — Milosrdný Samaritán

Kdo je můj bližní? (2009). Režie M. Benc