Utišení bouře

Biblická pátrání — Utišení bouře

Tajemství odvahy (2009). Režie M. Benc