Pokušení na poušti

Biblická pátrání — Pokušení na poušti

O volbě mezi dobrem a zlem (2009)