David a Goliáš

Biblická pátrání — David a Goliáš

Jak překonávat strach? Režie M. Benc