Sion a Jan Roháč z Dubé

Záhady Toma Wizarda — Sion a Jan Roháč z Dubé

Honza se nemůže dovolat svojí kamarádky Kačky. Nakonec se od její maminky dozví, že Kačka odjela bádat na Sion a nechala doma mobil. Honza se nejprve zalekl, že odjela jen tak nazdařbůh až do Jeruzaléma, nakonec ale pochopil, že maminka myslela zříceninu hradu Sion nedaleko Kutné Hory. A tak se náš záhadolog rozhodl, že Kačku překvapí a vydá se na hrad za ní. Cestou si ještě zjistil, že právě na Sionu byl poražen a zajat velký husitský vojevůdce Jan Roháč z Dubé, když svým oblehatelům předtím odolával celé čtyři měsíce. Ovšem jak je to možné, když na místě Honza zjistí, že Sion rozhodně nikdy nepatřil k mohutným nedobytným hradům - ba spíše naopak. Jaké je tedy tajemství poslední bitvy velkého Jana Roháče z Dubé a nepatrného hrádku poblíž Kutné Hory?