Podlažická bible

Záhady Toma Wizarda — Podlažická bible

Tentokrát Honza narazí na hodně podivnou a tajemnou věc - Ďáblovu bibli - metr vysokou a půl metru širokou knihu z přelomu 12. a 13. století. Kdysi prý obsahovala obrovskou barevnou podobiznu samotného ďábla. Té knize musí Honza přijít na kloub. Při svém pátrání objeví, že byla bible napsána jedním mnichem z benediktinského kláštera v Podlažicích. Co ale může mít společného věřící mnich a satan? A proč Ďáblova bible? Navíc v Podlažicích se na místě bývalého mužského kláštera našlo mnoho hrobů žen a dětí z té doby. Co se tam tehdy asi dělo? Záhada je čím dál komplikovanější. Rozluští Honza nakonec tajemství Ďáblovy bible, jejího autora a chybějících listů s vyobrazením satana anebo se v záhadě knihy považované za osmý div světa ztratí?