Jan Sladký Kozina

Záhady Toma Wizarda — Jan Sladký Kozina

Lomikare, Lomikare, do roka a do dne tě zvu na boží súd... Slova této známé kletby, kterou měl kdysi dávno pronést vůdce Chodů Jan Sladký Kozina na adresu svého protivníka Lomikara, jsou asi tím jediným, co si Honza Vrabec pamatuje ze školy. Učivo o Chodech, kteří ve středověku střežili naše hranice na jihozápadě Čech, mu z nějakého důvodu nikdy moc nešlo, ale teď se možná všechno změní. Je totiž na stopě super záhady! Tedy, alespoň podle pohlednice, kterou od někoho dostal a na které se píše o kronice slavného vůdce Chodů Koziny! A to ještě není všechno, protože v ní mají být dokonce vlastnoruční Kozinovy zápisky a poznámky! Něco takového najít, to by byl ale objev! To by se učitelé ze školy divili! Honza neztrácí ani vteřinu a nemůže se dočkat, až na Domažlicku, v oblasti, které se dodnes říká Chodsko, začne klubko téhle záhady rozplétat... — Režie: Pavel Šimák