Jak chameleon ke štěstí přišel

Jak chameleon ke štěstí přišel

Za časů starého mocnářství se chameleon vydal hledat štěstí mezi lidmi. Pracoval jako zahradník, řidič tramvaje, novinář, ale všude mu jeho vrozená vlastnost - měnit barvu podle okolí, přinášela jen nepříjemnosti. Teprve, když se stal c.a k.státním úředníkem, dosáhl úspěchu a štěstí.