Král a skřítek

Král a skřítek

Česká loutková pohádka o králi, který neustále bažil po zlatě