Červík Pepík a kobylka luční

Koulelo se jablíčko — Červík Pepík a kobylka luční