Svaly a tuk

Byl jednou jeden život — Svaly a tuk

Svaly jsou nejobjemnější a nejmohutnější soustava lidského těla, která tvoří téměř polovinu jeho celkové hmotnosti.