Ucho

Byl jednou jeden život — Ucho

Ucho je samozřejmě orgán slyšení, ale také rovnováhy. Ale jak to tato smyslová stráž mozku pracuje? Jak zachytává zvuky a jak je přenáší?