Neurony

Byl jednou jeden život — Neurony

Díky neuronům si uvědomujeme a vnímáme vnější svět a dokážeme ho pochopit. Neurony regulují, slaďují a koordinují fungování našeho vnitřního světa: lidského těla.