Červík Pepík a vosa Žofie

Koulelo se jablíčko — Červík Pepík a vosa Žofie