Červík Pepík a slunéčko sedmitečné

Koulelo se jablíčko — Červík Pepík a slunéčko sedmitečné