Červík Pepík a strejda roháč

Koulelo se jablíčko — Červík Pepík a strejda roháč