Červík Pepík a moucha Libuše

Koulelo se jablíčko — Červík Pepík a moucha Libuše