Jak medvěd Hromburác kácel a zas kácel

O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi — Jak medvěd Hromburác kácel a zas kácel